Hej alla kära grannar, vänner, Strömshammare! Idag, torsdagen den 27 juli, skickar vi ut kallelsen till årsmötet som går av stapeln lördagen den 12 augusti, kl. 11.00 i Dunkers församlingshem. Inför mötet finns en del dokument att ta del av, som till exempel verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, en motion samt information om läget i samfällighetsfrågan och situationen med parkeringsplatsen vid Kvarnsjön. Eftersom dokumenten är lite för tunga för att bifoga med kallelsen som går ut via e-post, lägger vi dem här istället. In och läs/ladda ner så är vi allihop så väl förberedde som vi kan när vi ses den 12 augusti!

Glada sommarhälsningar
Styrelsen

Dokument inför årsmötet:
Verksamhetsberättelse
Versamhetsplan
Rapport parkering Kvarnsjöbadet
Motion badbrygga
Motion halverad årsavgift
Motion förbud mot motorfordon
Motion arvode till styrelsen
Frågan om bildandet av samfällighet
Kallelse och dagordning