När och vart ska årsavgiften betalas in?

Årsavgiften ska betalas in senast den 30 september och en förseningsavgift om 500 kr tas ut för sen betalning.Kom ihåg att märka betalningen med tomtnummer!

Postgiro: 65 77 27 – 4

Vilka datum är det städdagar?

På våren är städdagen lördag vecka 17 och på hösten lördag vecka 40. Exakta datum meddelas på årsmötet i början av augusti.

Hur ofta töms sopcontainrarna?

De töms varannan vecka av Sörmland Vatten.

Vilka veckor får man elda löv och grenar?

Eldning inom Strömshammars område får endast utföras vecka 17 på våren och vecka 40 på hösten. Detta sammanfaller samma vecka som städdagarna.

Vilket datum är årsmötet?

Det är olika från år till år men den försöks läggas i början av augusti (oftast helgen vecka 32). Specifikt datum meddelas cirka en månad innan.

Fiskekort?

Fiskekort ingår i årsavgiften och är obligatorisk. Med kortet har man rätt att fiska i Kvarnsjön, Henaren, Åsten och Stora Kålsleven. Läs mer på sidan Fiske under Fritidsaktiviteter.