Hej! Vi önskar att ni sprider detta e-brev med information inom era Grannsamverkansområden. //Med bästa hälsningar från områdespoliserna.