Strömshammarsvänner,

Enligt §7 i föreningens stadgar kallar styrelsen till ett extra sammanträde den 14/3 kl 10.00.

Digitalt extra sammanträde

Sammanträdet kommer att ske digitalt och din mailadress är din identifiering. Vi använder Microsoft Teams. Ingen nedladdning eller förkunskap krävs för att kunna delta. En mobil eller en dator med internet är tillräckligt. Exakta instruktioner kommer skickas ut tre dagar innan sammanträdet.

Du anmäler dig genom att maila till styrelsen@stromshammar.se senast den 28/2.

Bakgrund

Med hänvisning till årsmötet 2020 och de tio senaste årens protokoll från årsmöten kallar styrelsen till ett extra sammanträde gällande parkering kring Kvarnsjöbadet i synnerhet och parkering på Strömshammar i allmänhet samt trafiken till och från Kvarnsjöbadet.

Styrelsen har beretts ett gediget underlag som vi önskar medlemmarnas beslut att bifalla eller avslå. Anledningen till att vi väljer ett extra sammanträde i enlighet med §7 i våra stadgar är att om förslaget beviljas finns möjlighet att ha saker på plats och klara redan sommaren 2021.

Agenda

Mötet öppnas

Val av ordförande och sekreterare för mötet

Upprättande och godkännande av röstlängd

Presentation motion

Frågor

Omröstning/beslut

Övrigt

Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar
Styrelsen Strömshammars vägförening

Möteskallelse
Plankarta
Strömshammar översiktskarta
Kostnad skyltar
Meddelande för bil