Hej!

Eftersom flera medlemmar har undrat varför det kommit en faktura för medlemsavgift från ”Christer Franzén”, känner vi att det kan vara på sin plats med ett förtydligande. Christer förestår den revisionsbyrå vi numera anlitar för bokföringen. Fakturor från Christer är med andra ord samma sak som fakturor från Strömshammars vägförening.

Mvh
Styrelsen