Hej!

En motion vid  årsmötet handlade om att styrelsen borde ta fram någon sorts kommunikationsstrategi. Det har vi nu försökt göra. Ambitionen har varit att strukturera upp våra olika kommunikationskanaler och komma fram till vilken typ av information som bör förmedlas via vilken kanal, för att spridningen ska bli så snabb, effektiv, säker och tydlig som möjligt.

Våra diskussioner ledde i slutänden till följande dokument, som förhoppningsvis ska göra det hela mer klart och tydligt. Eftersom vi gillar transparens och dialog får du gärna höra av dig om du har några funderingar. God läsning!

Kommunikationskarta

Mvh Styrelsen