Protokoll från årsmötet finns nu upplagt här.

Bifogat till årsmötesprotokollet hittar du också mer information om arbetsdagen lördagen den 7 oktober.