Hej!

Eftersom lekplatsen är något som engagerar många, och som det ställs många frågor om, kommer här svar på de vanligaste av dem.

Mvh
Styrelsen

Varför har vi byggt en gemensam lekplats?
– För att skapa ännu roligare familjehäng tvärs generationer och stärka gemenskapen genom en samlingsplats för områdets barn!

Vilket ansvar har föreningen?
– Föreningen ansvarar för att säkerställa att ”risken för olycksfall begränsas”, dvs inga uppenbara faror finns (likt en stor utstickande spik) – då behöver vi spärra av och åtgärda. Detta är i likhet med det ansvar som finns vid t ex våra badbryggor.
Källa: Boverkets byggregler (BBR) avsnitt 8:93 och Plan- och bygglagen (PBL).

Behöver man inte ha en försäkring?
– Nej. Så länge föreningen undanröjer eventuella uppenbara faror (se ovan) är det föräldrarnas allmänna tillsynsplikt som gäller.

Bör lekplatsen besiktas?
– Det är frivilligt men vi har valt att låta lekplatsleverantören göra en initial besiktning innan lekplatsen tas i bruk. Därefter kommer okulärbesiktningar ske årligen.

Hur kommer lekplatsen underhållas?
– På samma sätt som vi underhåller övriga gemensamma ytor kommer lekplatsen behöva viss omsorg i form av att t ex dra undan eventuellt ogräs, förslagsvis i samband med arbetsdagar. Allt trä är av robinia, ett underhållsfritt trä som är känt för att ha stabila egenskaper i kontakt med mark. Träet har dessutom 15 års garanti.

Vad ska jag göra om något skulle gå sönder?
– Detta är vår gemensamma yta, så spärra av så att inget barn gör sig illa. Kontakta någon i styrelsen.