Till föreningens årsmöte i augusti så har vi tre vakanta platser i styrelse och revisorsuppdrag. Vi i valberedningen har påbörjat vårt arbete att hitta kandidater att föreslå till årsmötets val. Just nu söker vi nya engagerade kandidater till dessa uppdrag:

  • Ordförande
  • Revisor
  • Revisorssuppleant

Vill du eller någon du känner vara med och påverka och bidra i vår fina förening Strömshammars vägförening och därmed intresserad av att ta plats i styrelse och revisorsledet? Kontakta oss i valberedningen ifall du är nyfiken och vill veta mer.

Vill du föreslå en medlem så tipsa oss och i vilket roll förslaget gäller så tar vi kontakt. Vi önskar få in förslag senast 23 juni.

Välkommen med intresseanmälan eller tips på kandidat till någon av oss i valberedningen:

Helen Swärd, helen.sward@hotmail.com

Yvonne Holmerin, yva@live.se

Inge Eklund, inge.eklund@malarenergi.se