Bästa tomtägare i Strömshammar! Som bekant ska Marielunds Vägsamfällighet byta vägtrumma i Marielunds-kurvan och samtidigt passa på att räta ut kurvan för att förbättra trafiksäkerheten. För information önskar vi därför nu meddela, att detta preliminärt kommer att äga rum i månadsskiftet september/oktober. Då framkomligheten under arbetet kommer att vara begränsad, ber vi er därför att redan nu planera för t.ex. tömning av era avloppstankar o.dyl. Så snart vi vet exakt tidpunkt återkommer vi via Strömshammars hemsida och ”Härliga Strömshammar”. Om alla hjälper till tror vi att detta arbete ska kunna utföras utan större störningar.

Hälsningar
MARIELUNDS VÄGSAMFÄLLIGHET
Lars Sjöberg, ordf.