Hej igen! Vår väg- och gröntansvarige har nu varit ute och inspekterat alla vägar inom området. Samtliga vägar är farbara, men på grund av djupa fåror, främst i backarna, bör vi iaktta stor försiktighet när vi kör. Vår väghållare kommer under nästa vecka för att fylla igen fårorna och sladda vägarna.