Beslut avseende uppställning av flyttbar bastu vid badplatsen nedanför Stjärnstigen.

Ansökan togs upp på styrelsemötet Strömshammars Vägförening den 27 juni 2020 där följande beslut och förbehåll klubbades.

Ansökan beslutades med ett bifall av uppställning av bastun med nedan förbehåll:

  1. Uppställningen av bastun har en prövo-/utvärderingsperiod fram till den 30 september för att se om konceptet fungerar enligt förslaget
  2. Bastun ska ha hjul monterade för att medge flytt inom ett dygn
  3. Omgivningen runt bastun får inte påverkas dvs träd, stenar mm får inte avverkas, flyttas i syfte att miljön inte ska vara påverkad om bastun tas bort
  4. Medlemskap i bastun för fastighetsägarna i Strömshammars Vägförening ska erbjudas enligt nedan två alternativ:
    1. Intresserade medlemmar betalar en insats per tomt som beräknas utifrån att kostnaden delas på antalet intressenter, med möjlighet att köpa in sig även efter hand.
    2. Fastighetsägare betalar per nyttjat bastubad. Detta för att tillgodose de fastighetsägare som inte anser sig bada i tillräcklig grad för att det ska vara motiverat med vara medlem i bastun

 

/Ingvar Larsson, Väg och Grönt – Strömshammars Vägförening