Marielunds Vägsamfällighets årsmöte, som skulle hållits den 22 mars, är som tidigare meddelats uppskjutet. Förhoppningsvis gäller dock att det ska kunna hållas före Strömshammars årsmöte den 15 augusti.
Ett påpekande – som ni kanske märkt har det mindre guppet i Marielunds-kurvan nu åtgärdats i samband med vägens sladdning.
Mvh Styrelsen och Lars Sjöberg