Hej!

Snart är det äntligen dags att ta fram röjsågen igen! Lördagen den 5 oktober kl. 10.00 samlas vi på de vanliga platserna för att fördela arbetsuppgifter. Som vanligt kommer mycket av fokuset under höstens arbetsdag att ligga på förberedelser inför vintern. Snökäppar ska sättas upp, farthinder tas bort, sly röjas och möbler tas om hand. Bland annat. Jobbar gör vi till 14.00, då vi samlas för att äta korv tillsammans. Nytt för i år är att hela området samlas för korvätning på ett ställe: rundeln på Mittstigen, precis där badstigen mot Kvarnsjön börjar.

Hoppas att få se så många av er som möjligt den 5:e!

Mvh
Styrelsen