Som alla vet har IP Only schaktat på vägföreningens mark för att förbereda för fiber i området. Nu börjar vi se ljuset i tunneln i och med att arbetet i det närmaste är klart. Trots en del malörer med bl.a. avgrävt vatten, som i vissa fall berodde på brister i områdets vattenkarta, har arbetet genomförts utan problem. Representanter från styrelsen och entreprenören har gemensamt gått igenom området för att besikta arbetet och entreprenören har fått i uppdrag att åtgärda brister i schakten.

Nästa fas i arbetet med att få in fiber i området är att gräva eller fräsa ned fiberslang på respektive tomt. När det sker, och när hela fiberleveransen är klar, har vi i styrelsen ingen information om.

Mvh
Styrelsen