Söndagen den 17 mars var det årsmöte i Marielunds Vägsamfällighet. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och valdes enligt följande:

 

Ordförande: Lars Sjöberg
Sekreterare: Ann Annelind
Kassör: Kjell Larsson, Hesselby
Suppleant: Rolf Hellsten, Stavdal
Suppleant: Kerstin Stjernfeldt
Revisor: Helene Swärd
Suppleant: Ulf Carling
Valberedning: Hans Nettelbladt

Beslutades att avgiften ska vara oförändrad, 100 kr/andel för år 2019. Diskuterades bl.a. behovet av ny vägtrumma vid ån och rätning av kurvan vid Stenkulla. Mer information om detta på Strömshammars årsmöte i augusti.

/Styrelsen Marielunds Vägsamfällighet genom Lars Sjöberg