Här kommer senaste nytt från IP Only i fiberfrågan!

 

Hej, 

Vår entreprenör Netel fortsätter nu byggnationen av fibernätet i ditt område. Grävningsarbetet pågår just nu vid Strömshammar vägförening och fortsätter sedan vidare i den sydöstra delen av Dunkers.
 
Utöver detta fortsätter vi även med vårt arbete att samla in de privata markavtal som behövs för fiberutbyggnaden. Arbetet med att samla in markavtal och tillstånd är ett omfattande arbete då vi för en dialog med varje enskild markägare vars mark berörs av stamnätsutbyggnaden.
 
Vi återkommer med mer information till dig löpande under arbetets gång.

Har du frågor eller funderingar? 
Du är välkommen att besöka vårt kundforum genom att klicka här. Där finns svar på de vanligaste frågorna. Du kan även kontakta vår kundservice på 0200-43 00 00 (vardagar 08:00-17:30) eller skicka ett mejl till oss.

Besök gärna vår nya byggblogg!

Med vänlig hälsning
IP-Only