Protokoll från årsmötet den 12 aug finns nu att ladda ner här 

Bifogat till årsmötesprotokollet hittar du också information om kommande arbetsdagar.

Rättelse: under punkt 19, ”Övriga ärenden” i protokollet står det att Fred Kudrén informerade om problemen med framkomlighet för Räddningstjänsten vid Kvarnsjön. Denna information kom från Hans-Göran Wakander, ingen annan.