Hej alla! I år kommer vi att skicka faktura för årsavgiften något senare än vanligt. Detta för att den nya kassören ska hinna hitta en extern samarbetspartner för redovisning och bokföring, så som bestämdes vid årsmötet. Vi ber därför alla att vänta med betalningen till dess fakturan kommer. Alltså ingen egen insättning av årsavgiften innan dess.

Mvh
Styrelsen