KALLELSE till årsmöte för Strömshammars vägförening, söndagen den 13 augusti 2017 kl. 11.00 i församlingshemmet vid Dunker kyrka.

Lystring// Har du bytt e-postadress? Meddela styrelsen/

Läs hela kallelsen och styrelsens verksamhetsberättelse här