Hej!

Här kommer ett förtydligande av styrelsens motion om att förbjuda motortrafik på våra stigar, och ett lästips för dig som vill veta mer. I grund och botten är detta vad som gäller: Körning i terräng med motordrivet fordon för annat ändamål än jordbruk eller skogsbruk är förbjuden i hela landet på barmark.

All naturmark utanför vägar, till exempel skogsmark, kalfjäll, våtmarker, stränder, hedar, parker, åkrar och ängar räknas som terräng. Det gäller även stigar, vandringsleder, motionsspår och leder eller spår som skapats i terrängen vid t ex skogsbruk. Det behövs inga förbudsskyltar för att förbudet mot terrängkörning ska gälla.

Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida.

Mvh
Styrelsen