Hej alla kära grannar och vänner. Oavsett var i Strömshammar vi håller till, vilka vi är och vad vi tycker om olika saker har vi en sak gemensamt: vi är oerhört tacksamma för vår eminenta vattengrupp. Sällan har så många haft så få att tacka för så mycket. Här kommer en presentation av våra hjältar och deras arbetsuppgifter, sammanställt av Torbjörn Larsson.

Vad Strömshammars vattengrupp gör och vad vi ansvar för.

Vi är 5 personer i vattengruppen och har arbetat med Strömshammars vattennät och pumphus i samma grupp i ca 10 år.

Först ska jag försöka förklara vad som ingår i vårt åtagande rent infrastrukturmässigt.

Vi har två pumphus i området som kallas ”Nya” och ”Gamla” pumphuset. Det nya pumphuset ligger vid badstranden vid Kvarnsjön och det gamla ligger långt ner på Greve Mannerheims väg. Båda pumphusen tar upp vatten ur Kvarnsjön och renar vattnet med sandfilter och kemikalier som tar bort bakterier, tar bort de bruna i vattnet och balanserar PH-värdet. Vi tar vattenprov varje år för att se att det vatten som levereras ut i vattennätet är tjänligt som dricksvatten och hittills har vi inte fått någon anmärkning.

Vi har ett sommarvattennät och ett vintervattennät. Det är samma vatten som matar båda näten, skillnaden är att sommarvattnet inte alltid ligger på frostfritt djup och därför stängs ner på vintern. Sommarvattennätet är det ursprungliga nätet men när fler och fler ville ha möjligheten att vara i sin stuga på vintern så byggdes vintervattennätet. Det finns även ett pumphus i Henaren som pumpar upp vatten till några hushåll som ligger ovanför badstranden i Henaren men det pumphuset och det vattennätet har inte vi något ansvar för.

Våra arbetsuppgifter.

  • Vi servar båda pumphusen vår och höst och stänger då av ett pumphus i taget för att kunna rengöra råvattentanken som är på ca 15 m3 . Rengöring innebär att man tömmer tanken helt och sedan går ner i tanken och gör rent med högtryck och sedan pumpar ut smutsvattnet som blir.
  • Vi ser över kemikaliekärlen i pumhusen och rengör vid behov
  • Vi ser över sjövattenintagen ute i sjön och rengör vid behov
  • Vi byter filter
  • Vi gör rent PH-mätare
  • Vi gör en total översyn och ser om det finns några större reparationsbehov eller om vi räknar med att allt ska fungera bra till nästa översyn
  • Startar upp pumphuset och ser att det ger ut vatten på nätet så att vi kan fortsätta i de andra pumphuset och göra samma procedur
  • I samband med detta så öppnar vi sommarvattnet på våren och stänger sommarvattnet på hösten

Vi har även ett schema för veckoöversyn. Varje vecka är det någon av oss som ser till så att allt fungerar som det ska och åtgärdar brister som att lufta hydroforer och ev. fylla på kemikalier och då även backspolar sandfiltret så att vi får ut en del smuts ur sandfiltren. Det innebär att vi har 10 veckor var som vi har ansvar för denna översyn.

Vattennätet.

Det händer att medlemmar i Strömshammar hör av sig för att de har problem med att de inte får vatten eller att vattnet är brunt. Eftersom det är sjövatten och pumphusen har sin begränsning när det gäller att få bort alla missfärgningar så kan vattnet var missfärgat ibland men det är fortfarande tjänligt. De vi rekommenderar är att man låter vattnet rinna en stund och då brukar det bli bättre. Är det någon som saknar vatten helt så beror det ofta på vintern att det frusit i någon ledning och då ofta på tomtägarens egen tomt. Är det problem utanför tomten som t.ex. en vattenläcka så är det föreningen som står för denna lagning och då tar vi ofta hjälp av Madde som kommer med sin grävmaskin och gräver upp ledningen så att den kan lagas. Det är viktigt att veta vem som har ansvar för vad och tomtägaren har ansvar för avstängningskranen som ofta sitter vid tomtgränsen och ledningen från avstängningskranen in till huset.

Till saken hör att Danne kan få samtal från tomtägare sent på kvällen som vill få felet åtgärdat omedelbart och många gånger har de också blivit så men det kan vara rimligt att de får vänta till nästa dag. Det finns även tappkran på utsidan av båda pumphusen där man dygnet runt kan fylla en dunk vid behov.

Slutligen så anser vi att vi hjälper till med råd och hjälper till att lösa problem som sträcker sig längre än vi har ansvar för och det gör vi för att vi tycker det är trevligt att hjälpa våra Strömshammarsgrannar och bidra till en trevlig stämning i området!

Med Vänliga Hälsningar

Vattengruppen.