Hej! Här kommer anteckningarna från ett Grannsamverkan-möte, där vi representerades av Helen Swärdh.

·        Vi minns med värme och Roine och hans engagemang förutom allt han gjort för ungdomar och inom grannsamverkan. Vi konstaterar att Ekliden idag står utan kontaktperson.

·        Jessica Ekerman, som hade förhinder, hade skickat med till gruppen om att det varit upprepade kopparstölder på Spårvagnsmuseet. De som varit med längst kom ihåg att där tidigare varit Grannsamverkan och en boende i området Bengt varit engagerad.

Henrik och Ted , områdespoliserna kontaktar Ingvar Andersson, för att höra om/hur man ska kunna vara föreningen behjälplig.

Hur ser det ut med brottsligheten nu?

·        Antalet fullbordade inbrott i villa/radhus under 2021 fram till 20 november är tretton till antalet. När man tittar närmare på detta så är fem av de tretton på samma adress Malmgatan 1. I jämförelse med 2020 så var totala antalet inbrott i villa/radhus under hela året tio.

·        Under 2021 har det varit tre inbrott i lägenheter och i jämförelse året före var det sex under hela året.

·        Inbrottstölder i fritidshus har rasat iväg till tretton under 2021 mot endast tre året före (då det var väldigt få mot åren före, som låg i samma nivå)

·        Diskussion utifrån vad som kan påverkat vad.

Stormöte

·        Vi planerar att bjuda in till stormöte i februari, före sportlovet. Skjortan är bra lokal och innehåll som vi landade i var polisens tekniker på brottsplats kopplat till skadereglerare för inbrott.

·        Vi pratade också om att uppmana kontaktpersoner att ta med sig grannar som skulle kunna vara intresserade att engagera sig framöver som kontaktpersoner. Ett stormöte är bra tillfälle att få utbyteskyltar.

·        Polisen återkommer i med datum och inbjudan som skickas till kontaktpersonerna genom styrgruppen.

Uppstartsmöte för nya områden

·        Vi ser ut datum för ett och genomför under våren 2022.

Västar

·        I Flen har kontaktpersoner tidigare fått västar. Polisen har fått frågan om en ny väst från en kontaktperson, hen använder den dagligen vid hundpromenaderna men den är nu sliten. Eventuellt kan Jack ha ett gäng västar på vinden, han tittar och återkommer.

·        Det finns reflexvästar som man kan beställa från Samverkan mot brott. De kostar 79:20 kr exkl. moms. Vi ställer frågan till Jessica –finns det medel för att köpa västar. Hen som ställt frågan får den polisen har.

Lite nytt från Samverkan mot brott

·        Tips om att engagera a-traktor ungdomar att åka i bostadsområden. Detta har man gjort i bl a Huddinge. De har en Grannsamverkansförening med Facebooks sida. Ett antal ungdomar har fått i uppdrag att åka runt med Grannsamverkans skylt den i A5 stl. väl synligt i bilen. Ungdomar skriver i gruppen när de är ute och åker och de har även fått en slant inbetald via Swisch till bränsle från enskilda boende.

·        Kaj ser möjligheter för motsvarande i Hälleforsnäs via Bygdegårdsföreningen.

·        Poliserna känner till att Jessica har något på gång, vi avvaktar och hör med Jessica. Polisen kan inte vara drivande för motsvarande upplägg.

·        Grannsamverkans skyltar som nu delas ut är i kraftigare material och reflekterande

·        Tips att julbelysningar utomhus är bra att ha tända under ngt längre tid för att belysa fastigheter