Viktig information till alla tomtägare i Strömshammar! Efter möte med entreprenörenhar det beslutats,- att byte av vägtrumma och ändrad vägsträckning vid Marielund (hästgården) kommer att äga rum vecka 39 med början måndag den 27 september och avslutas under samma vecka.Vidare bör påpekas att det kommer att vara begränsad framkomlighet för större och tyngre fordon, att beställning av slamtömning inte bör göras för utförande under denna vecka. Information om pågående broarbete under v. 39 kommer att finnas genom skylt  vid infart till arbetsområdet.Det är vår förhoppning, att alla följer de rekommendationer som ges, så ska säkert arbetet kunna utföras på bästa sätt. Ev. frågor skickar du till undertecknad via mail akvarellen41@gmail.com, så kommer jag att besvara dem snarast möjligt. Ange gärna ditt telefonnummer.

Hälsningar
MARIELUNDS VÄGSAMFÄLLIGHET
Lars Sjöberg, ordf.