I dessa pandemitider får man vara flexibel.
Marielunds Vägsamfällighet höll nyligen sitt årsmöte fysiskt i maskinhallen på Hesselby.
Lars Sjöberg omvaldes till ordförande och Ann Annelind till styrelseledamot/sekreterare.
Årsmötet tog ett stort och viktigt beslut, nämligen att under hösten, förmodligen i september, byta ut vägtrumman vid Marielund och räta ut kurvan, som varit nära många gånger att orsaka trafikolyckor.
Projektarbetet kommer att börja snarast, och Ni kommer att kunna följa arbetet här på hemsidan.
Vår väghållare Mats Hofgren bad mig framföra till Er alla att hålla de rekommenderade hastighetsbegränsningarna, så slipper vi alla potthåll!

Vi önskar Er alla en skön vår och försommar, när de nu kommer!

Hälsningar
Lars