Styrelsen för Marielunds Vägsamfällighet avhåller årsmöte söndagen den 9 maj kl. 11.00. Beroende på pandemiläget med dess rekommendationer och restriktioner samt vaccinationsläget är plats ännu ej bestämd. Kallad som representant för andelsägaren Strömshammar är ordförande Jonas Bodin. Förutom sedvanliga årsmötesfrågor ska beslut tas om ny vägtrumma vid Marielund.

Mvh
Lars Sjöberg/styrelsen