Under fredagens styrelsemöte beslutade styrelsen att genomföra arbetsdagen den 25 april, men med vissa inskränkningar på grund av det rådande läget med coronaviruset. Självklart är medverkan under arbetsdagen helt och hållet frivillig. Är du tveksam, eller tillhör en riskgrupp är vår rekommendation att du avstår medverkan.

Samling sker som vanligt kl. 10.00 enligt arbetslagsindelningen. Tänk på att respektera myndigheternas rekommendationer, var därför extra noga med att hålla avstånd till varandra.

Vi har även beslutat att denna gång ställa in den gemensamma korvstunden klockan 14.00.

Vi hoppas att få se åtminstone några av er på plats lördagen den 25 april. Varmt välkomna!

/Styrelsen