Marielunds Vägsamfällighet håller årsmöte söndagen den 22 mars kl. 11.00. Förutom sedvanlig dagordning enligt stadgar kommer det att informeras om och diskuteras byte av vägtrumma vid Marielund.

Mvh
Styrelsen och Lars Sjöberg