Marielunds Vägsamfällighets årsmöte, som blev uppskjutet i mars, kommer nu under restriktiva former äga rum lördagen den 1 augusti. Strömshammar, som har 520 andelar av 599, kommer att representeras av föreningens sekreterare, Ann Annelind. Rapport kommer på Strömshammars årsmöte.

Mvh
Styrelsen/Lars Sjöberg