Fiberentreprenaden är i full gång i området och vid skrivande stund är merparten av schakt och återställning färdigt på Greve M-sidan, kvarstår vissa punktinsatser för att få ned fiberslangen. På Kvarnsjösidan av området kvarstår det mer schakt och återställningsarbete innan det kan anses som färdiggrävt.
Den första prognosen sa att arbetet skulle vara klart den sista mars ”om det går bra” men med facit på hand är verkligheten en annan. Med anledning av vad som är kvar av själva schakten är bedömningen att det borde bli klart innan påsk, övriga återställningsarbeten kommer dra ytterligare en vecka eller två.
Vi ser naturligtvis effekter av arbetet men som är svåra att undvika då arbetet kräver att gå ned med schakten utmed, över och i vägkroppen i vårt vägnät. Det här innebär att vi har sår i vägbanan som sjunker och kommer sjunka under ansenlig tid framåt.
Under arbetet har även vårt vintervatten grävts då vår vattenkarta inte överensstämmer med verkligheten och naturligtvis ett antal sommarvattenanslutningar som inte innefattas av områdets vattenkarta. Entreprenören har efter hand åtgärdat slangar och vägar under tiden men om det är allt är svårt att svara på.
Nu är påsken på antågande och med det nya överraskningar efter schakten som vi inte redan fått inrapporterade. För att underlätta åtgärdsarbetet rekommenderas det att rapportera på vår FB sida så vi kan ta hand om det för åtgärd.
 
Efter att entreprenören anser sig som färdig med sitt uppdrag kommer vi gemensamt gå igenom området för att påtala eventuella brister i återställningen så dessa åtgärdas.
/Styrelsen